Erasmus

erasmus_banner1-e1423419837309

El Departament de Relacions Internacionals del Conservatori Superior de Música de València s’ocupa principalment de les gestions dels programes de mobilitat internacionals, amb la finalitat d’estimular la mobilitat dels estudiants i professors del centre, i contribuir a la internacionalització dels estudis musicals i a la consolidació de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

El Departamento de Relaciones Internacionales del Conservatorio Superior de Música de Valencia desarrolla principalmente las gestiones de los programas de movilidad internacionales, con el fin de favorecer la movilidad de los estudiantes y profesores del centro, y contribuir a la internacionalización de los estudios musicales y a la consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior.

El contacte amb el Departament es realitzarà a través del correu electrònic al Coordinador del Departament Erasmus: / El contacto con el Departamento se realizará a través del correo electrónico al Coordinador del Departamento Erasmus:

PROFESSOR D. FRANCESC GAYA FONTS

Horari d’atenció / Horario atención: Dimecres / Miércoles de 15:30 h. a 16:30 h.

Despatx de Relacions Internacionals, 1ª planta / Despacho Relaciones Internacionales, 1ª planta

E-Mail: erasmus@csmvalencia.es

Tel : 961206970

L’atenció al públic es durà a terme únicament amb cita prèvia. Sol·liciteu-la, per favor, a través del correu erasmus@csmvalencia.es (preguem que, en la mesura del possible, eviteu acudir físicament, i realitzeu qualsevol consulta o dubte escrivint-nos directament al mail)

La atención al público se realizará únicamente con cita previa. Solicitadla, por favor, a través del correo erasmus@csmvalencia.es (rogamos que, en la medida de lo posible, evitéis acudir físicamente, y realicéis cualquier consulta o duda escribiendo directamente al mail)


ALUMNOS OUTGOING

Guia informativa

Alumnat interessat en efectuar una mobilitat Erasmus: ja us podeu inscriure al formulari. Consulteu prèviament les Guies Informatives. Data límit: divendres 3 de desembre 2021
Alumnado interesado en efectuar una movilidad Erasmus: ya os podéis inscribir en el formulario. Consultad previamente las Guías Informativas. Fecha límite: viernes 3 de diciembre 2021


DESTINOS / PARTNERS


INCOMING STUDENTS


ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)

EPS (Erasmus Policy Statement)


SEPIE WEB SITE